Alles wat je als docent moet weten voor het online aanbieden van wiskunde en statistiek lessen.

Het lijkt er steeds meer op dat hogescholen en universiteiten hun onderwijs volgend academisch jaar (deels) online zullen aanbieden. Met dit artikel willen we een overzicht geven van de manieren waarop wij docenten en opleidingen/faculteiten hebben geholpen bij de overgang naar online lesgeven. We proberen alles te behandelen, van toelating tot een opleiding, tot het cursusaanbod en learning analytics.

Online toelatingsexamen

SOWISO Proctor De reis van elke student begint met toelating tot de (universitaire) opleiding die ze willen volgen. De meeste majors zoals: Economie, biologie, bedrijfskunde, natuurkunde, psychologie, techniek, informatica; vereisen allemaal een bepaald niveau wiskunde.

Als de admissions offices de verstrekte diploma’s of certificaten van deze potentiële studenten niet erkennen, kunnen zij (afhankelijk van het land waarop ze aanvragen) worden geweigerd, worden gevraagd op locatie een toets af te nemen en/of zomercursussen te volgen.

Gezien de recente ontwikkelingen kunnen veel potentiële studenten deze toelatingstoetsen niet afleggen vanwege social distancing en reisbeperkingen. Als reactie hierop zoeken verschillende onderwijsinstellingen naar een online alternatief voor hun toelatingsexamen, die voorheen meestal op de campus of in geaccrediteerde testcentra werden afgenomen. Een online alternatief is praktisch voor de meeste studenten, maar vooral waardevol voor internationale studenten.

Ons dochterbedrijf OMPT biedt admissions offices de mogelijkheid om een online (proctored) wiskunde toelatingexamen op te zetten die worden gebruikt om het vereiste niveau van de student te bepalen. Omdat de toetsen online worden afgenomen, kunnen studenten de toets vanuit hun eigen huis afleggen.

OMPT heeft vijf kant-en-klare examens die zijn samengesteld in samenwerking met aangesloten universiteiten. Deze toetsen worden door bijna alle Nederlandse universiteiten al geaccepteerd. Het is daarnaast ook mogelijk om examens op maat te maken, die daardoor nog beter zijn afgestemd op een betreffende opleiding..

Klik hier om meer te leren over OMPT.

Online lesgeven

SOWISO Student We bieden 7 kant-en-klare online wiskunde & statistiek cursussen die de volgende onderwerpen op WO/HBO niveau behandelen: basiswiskunde, calculus, calculus voor sociale wetenschappen,, lineaire algebra, differentiaalvergelijkingen, financiële rekenkunde en statistiek en kansrekening. Docenten kunnen deze cursussen gebruiken in de huidige opzet, of delen daarvan. Het is ook mogelijk eigen materiaal te maken in onze auteursomgeving.

Alle cursussen bestaan uit theorie, uitgewerkte voorbeelden en interactief oefenmateriaal. Onze tool kan iedere antwoordpoging van de student analyseren, fouten of onvolledige antwoorden identificeren en automatisch hints en feedback geven om de student weer een stapje verder te helpen. Vooral tijdens het lesgeven op afstand kan dit erg handig zijn wanneer een leraar niet direct beschikbaar is om studenten te helpen die vastloopt in een probleem.

Naast open wiskunde vragen bevat onze tool 25 andere soorten opgavetypen. Voorbeelden hiervan zijn: Meetkundige oefeningen, grafische invoer (bijv. Lijnen, vectoren, formules), essays, drag & drop en meerkeuzevragen. Al onze opgaven en voorbeelden zijn gerandomiseerd. Dus studenten kunnen eindeloos blijven oefenen waar zij dat nodig achten..

Klik hier voor een voorbeeld van onze theorie en opgaven.

Veilig online toetsen

SOWISO Testing Het laatste onderdeel van online leren is om de kennis te toetsen en te beoordelen. Dankzij de flexibiliteit van onze toetsmodule is deze te gebruiken voor diagnostische, formatieve en summatieve toetsen, afhankelijk van de instellingen die door de leraar zijn gekozen.

Docenten kunnen eenvoudig zelf toetsen samenstellen door opgaven te kiezen uit onze vragenbank, zelf opgaven te maken en/of oude (offline/online) opgaven te importeren.

Vanwege de randomisatie, kunnen onze docenten een extra beveiligingslaag aan hun toetsen toevoegen door ervoor te zorgen dat elke student een vergelijkbare vraag krijgt, maar met verschillende variabelen.

Er zijn nog vele andere toetsinstellingen die bijdragen aan veiligheid, zoals het beperken van het IP-bereik van de gebruiker of het inschakelen van de modus ‘Volledig scherm’. Daarnaast werken we ook samen met ProctorU voor docenten die een examen zo veilig mogelijk willen aanbieden.

Alle toetsen worden automatisch gecontroleerd en beoordeeld door de software, wat docenten veel tijd bespaart! Er is ook de mogelijkheid voor docenten om op te treden als tweede corrector, en scores te overschrijven.

Leer meer over onze toetsfunctionaliteiten.

Rapportage

SOWISO Analytics Door het gebrek aan toezicht en de beperkte face-to-face interactie via videogesprekken is het nog waarschijnlijker dan normaal voor studenten om achter te raken in een online les. Onze rapportagetool helpt docenten de prestaties van hun studenten te volgen (voor oefen- en toetsmateriaal) en potentiële ‘rode vlaggen’ te identificeren.

De rijke learning analytics zijn op elk gewenst detail niveau op te roepen: het is zelfs mogelijk om alle antwoordpogingen en tussenstappen te tonen die de student heeft ingevoerd, wat de leraar helpt om studenten gerichte hulp te bieden.

Er is ook een online forum, wat een laagdrempelige manier is om vragen over het materiaal te stellen aan docenten of medestudenten.

Meer over onze features

Adoptie en integratie

SOWISO Testing Al met al kan onze tool worden gebruikt als een op zichzelf staande online tool voor wiskunde- en statistiekcursussen of kan deze eenvoudig worden [geïntegreerd in bestaande ELO via LTI](/blog/lti-integration/).

Als leraar hoef je de manier waarop je al jaren lesgeeft niet volledig te veranderen. Veel leraren die SOWISO gebruiken, doen dit door het platform als een extra hulpmiddel te gebruiken, naast hun traditionele lesmethoden die nu worden gefaciliteerd door videoconferenties of de ELO.

Een van de belangrijkste ambities voor ons is om docenten te helpen hun wiskunde- en statistiekcursussen continu te innoveren. Als je ook aan de slag wilt, geven we graag een online workshop van 60 minuten waarin we het platform aan je uitleggen.

Gezien de huidige omstandigheden rondom COVID-19, bieden wij een gratis licentie aan van onze digitale leeromgeving voor wiskunde en statistiek. Dit doen wij voor alle universiteiten en hogescholen die getroffen zijn door de uitbraak. Ons aanbod geldt tot het einde van het huidige academisch jaar.

Wat leraren zeggen over SOWISO

Wil jij op de hoogte blijven over wat er gebeurd in het BÈTA onderwijs?