COVID-19 update: De huidige situatie heeft geen impact op onze bedrijfsvoering.

Ben jij als docent op zoek naar een tool om je lessen online te geven? Dan helpen we je graag gratis verder. Klik hier voor meer info.

×
icon

Financiële rekenkunde

Wiskunde voor bedrijfseconomie studenten. Bevat exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingen en meer.

Beschikbare talen:
Nederlands Nederlands
Engels Engels

Inhoud van deze cursus

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden algebra

 • Lineaire functies
  1. Lineaire vergelijkingen
  2. Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
  3. Lineaire functies en lijnen
 • Kwadratische functies
  1. Kwadratische vergelijkingen
  2. De abc-formule
  3. Kwadratische functies en parabolen
 • Negatieve exponenten
  1. Negatieve exponenten
  2. Vergelijkingen met negatieve exponenten

Hoofdstuk 2: Exponentiële en logaritmische groei

 • Exponentiële groei
  1. Het begrip exponentiële functie
  2. Exponentiële groei
 • Logaritmische groei
  1. Het begrip logaritme
  2. Rekenregels voor logaritmen
  3. Vergelijkingen met logaritmen
 • Eindwaarde
  1. Eindwaarde zonder bijstorting
  2. Contante waarde
  3. Interest en looptijd berekenen
  4. Gelijkwaardige percentages
  5. Andere toepassingen van exp en log

Hoofdstuk 3: Rijen en reeksen

 • De begrippen rij en reeks
  1. De begrippen rij en reeks
 • Rekenkundige rijen
  1. Rekenkundige rijen
  2. Rekenkundige reeksen
 • Meetkundige rijen
  1. Meetkundige rijen
  2. Meetkundige reeksen
 • Financiële toepassingen van rijen en reeksen
  1. Eindwaarde bij periodieke inleg
  2. Contante waarde bij periodieke inleg
  3. Pre- en postnumerando rente
  4. Ongelijke termijnen, ongelijke interestpercentages
  5. Bulletlening
  6. Lineaire lening
  7. Annuïteiten
  8. Andere toepassingen van rijen en reeksen

Hoofdstuk 4: Investeringen beoordelen

 • Introductie investeringen beoordelen
  1. Het beoordelen van investeringsvoorstellen
 • Boekhoudkundige benadering
  1. BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode
  2. GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit
 • Economische benadering
  1. De economische benadering
  2. Economische terugverdienperiode (ETP)
  3. NCW, Netto contante waarde
  4. IR, Interne rentabiliteit

Hoofdstuk 5: Optimalisatie

 • Differentiëren
  1. Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
  2. Raaklijnen
 • Optimale bestelhoeveelheid
  1. Lokale minima en maxima
  2. Functieanalyse
 • Economische toepassingen
  1. Verwacht rendement en vermogensstructuur

Vraag een gratis demo aan!