SOWISO voor het Hoger Onderwijs

Wij werken samen met docenten van exacte vakken in het hoger onderwijs om de stap naar effectieve adaptieve e-learning te maken.

Wat wij voor u, of uw onderwijsinstituut kunnen betekenen:

  • U kunt er voor kiezen om de SOWISO (pre-)calculus, lineaire algebra of stastistiek cursussen te gebruiken. Deze zijn gecreëerd voor ons digitale platform en maken optimaal gebruik van alle functionaliteiten .

  • Gebruik gerandomiseerde variabelen in uw opgaven, wat eindeloos oefenen mogelijk maakt.

  • Studenten kunnen middels ons intuïtieve digitale toetsenbord 'open antwoord' berekeningen, of wiskundige formules invoeren.

  • Met ons inzichtelijke rapporteeromgeving kunt u zien hoe uw gemakkelijk zien how uw studenten presteren, maar ook hoe ze de opgaven aanpakken.

  • Ook kunt u digitale formatieve en summatieve toetsen maken, inplannen en afnemen. Ons platform kijkt deze na en becijfert ze, zodat u alleen als secundaire corrector hoeft op te treden!

en meer.

Cursussen

Fundamentele wiskunde

##\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{19}{12}##
Basiswiskunde

Demo Inhoud
##{ax}^{2} + {bx} + {c} = 0##
Precalculus

Demo Inhoud

Calculus

##\int_a^b f(x) dx##
Calculus

Demo Inhoud
##\frac{d}{dx}##
Calculus voor Sociale Wetenschappen

Demo Inhoud

Coming Soon

##\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}##
Lineaire Algebra

##\bar{X}= \frac{1}{n} \sum _{\mathrm{i}=1}^{n}\left({X}_{\mathrm{i}}\right)##
Statistiek