Digitale Statistiek Cursus

 • hoofdstukken
 • Meten en schalen
 • Tabellen en grafieken
 • Centrumsmaatstaven
 • Spreidingsmaatstaven
 • Scheefheid
 • Transformaties
 • Correlatie
 • Regressie Analyse
 • Kansrekening
 • Kansvariabelen
 • Kansverdelingen
 • Steekproefverdelingen
 • Schatten
 • Hypothese toetsen
 • t-toest
 • Correlatie toets
 • Gemiddelde en proportie
 • Rangnummers
 • Chi-kwadraat toets
 • Dichotome variabelen
 • Polytome variabelen op nominaal niveau
 • Polytome variabelen op ordinaal niveau
 • Tabel analyse
 • Variantie analyse

 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Contact

Neem contact met ons op voor vragen. Wij komen ook graag langs om een demonstratie te geven!+31 20 752 0000
info@sowiso.com
Science Park 400, 1098 XH Amsterdam
SOWISO Logo wiskunde mathematics e-learning Lineaire Algebra Cursus