Docent demo aanvragen

Om te beginnen hebben een wat gegevens nodig om een demo voor je op te zetten.

Selecteer cursus(sen) (scroll naar beneden voor details over de cursussen)

* Verplicht veld

icon

Basiswiskunde

Algebra, precalculus en calculus voor hogescholen en universiteiten. Bevat onderwerpen van getallen tot differentiëren en integreren.

icon

Calculus

Wiskunde voor universitaire studenten. Bevat polynomen, goniometrische functies, rijen en reeksen, differentiëren en meer.

icon

Statistiek

Statistiek voor hogescholen en universiteiten. Bevat beschrijvende statistiek, kansrekening, inferentiële statistiek, hypothese toetsen, data analyse en meer.

icon

Lineaire algebra

Lineaire algebra voor hogescholen en universiteiten. Bevat vectormeetkunde, ruimten, matrices en matrixrekenen, inproductruimten en meer.

icon

Calculus voor Economie

Wiskunde voor economie studenten. Bevat functies, differentiëren, (multivariate)optimalisatie, elasticiteit en meer toepassingen.

icon

Differentiaal­vergelijkingen

Differentiaalvergelijkingen voor hogescholen en universiteiten. Bevat richtingsveld, scheiden van variabelen, lineaire eerste en tweede order GDV’s, LaPlace transformaties en meer.

icon

Financiële rekenkunde

Wiskunde voor bedrijfseconomie studenten. Bevat exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingen en meer.